Arkitekt forløb

Uanset om du står overfor et forløb med nybyg, ombygning eller tilbygning kan det være en god idé at vælge en professionel arkitekt. Med KroneHuse får du en samarbejdspartner, som beskæftiger sig bredt inden for arkitektur med opgaver lige fra privatboliger til erhvervsbyggeri. Med vores arkitekt-kvalifikationer og kompetencer har vi fokus på både det praktiske og funktionelle, samt det æstetiske aspekt. 

Hvorfor skal du vælge en arkitekt til dit Nybyg?

Skal du have designet et arkitekttegnet hus, kan vi hos KroneHuse hjælpe dig trygt i mål. Vi har egen tegnestue, hvor hurtig korrespondance fra tanke til handling, vægtes højt. For mange nybyggere er det en ny verden de træder ind i, hvorved det er vigtigt at have en erfaren rådgiver med på sidelinjen, som kan guide dig gennem de forskellige processer. Vi prioriterer et tæt samarbejde, hvor vi med udgangspunkt i dine idéer og tanker, skaber en unik løsning. Vores arkitekter byder glædeligt ind med input og råd, da vi med mange års erfaring og en naturlig interesse for faget, har set mange løsninger og kender til tidens trends.
Med en erfaren arkitekt på sidelinjen, har du mulighed for at holde et projekt inden for en fastlagt økonomisk ramme, hvilket for mange giver stor ro i maven. Vi kan samtidigt rådgive om materialer og sammensætning heraf. Når du som nybygger indgår et samarbejde med en arkitekt, ved du at tingene bliver gjort i rette rækkefølge og at intet bliver glemt i processen.

Hvorfor skal du vælge at få arkitekt-hjælp i forbindelse med ombygning af din bolig?

Ved ombygning af din bolig er det en god idé, at have en arkitekt med på sidelinjen, da der allerede er en eksisterende planløsning at forholde sig til.  Mange drømmer om en ny og bedre indretning, som passer bedre til dagligdagen. Dette er ofte med ønsket om et moderne touch. Her kan en arkitekt hjælpe dig med, at skabe et grundigt og funktionelt design, med optimeret rumfordeling. Der er dog også andre væsentlige faktorer, som gør at det er en god ide at have en arkitekt med indeover, når du skal bygge om. Nogle vægge kan indgå i det statiske system, enten som bærende eller stabiliserende, og de må derfor ikke fjernes uden anden erstatning. Det er arkitektens kerneområde, at gennemgå projektet, så der sikres en stadig stabil konstruktion. Det kan derfor være en god idé, at tage en arkitekt med på råd tidligt i forløbet, så i ved hvilke muligheder i har. Alt efter økonomien i projektet, kan arkitekten også gennemskue hvilke løsninger, der kan holde prisen indenfor det ønskede budget.

Hvorfor skal du vælge en arkitekt til dit tilbygningsprojekt?

Det kan være en stor fordel, at have en arkitekt med indeover, når der skal laves en tilbygning. Arkitekten kan hjælpe med 3D modeller, der kan præcisere hvordan den nye tilbygning rent æstetisk vil påvirke det eksisterende byggeri. Dette er for vores kunder et godt redskab, som kan være med til at skabe afklaring i forhold til de mange muligheder. I mange tilfælde kan det også være med til at forenkle processen, og sikre et harmonisk samspil mellem nyt og eksisterende byggeri. Skitser og visualiseringer er desuden gode hjælpemidler i forbindelse med materialevalg. Skal der renoveres facader eller indvendigt, kan en arkitekt hjælpe jer med at afprøve forskellige udtryk og designforslag. Dette kan skabe klarhed i forhold til det ønskede og forventede resultat, allerede tidligt i fasen.

Processen for et arkitektforløb hos KroneHuse

Hos KroneHuse varetager vi både små og store opgaver, for private og virksomheder. Fælles for alle vores kunder er, at de vil opleve den samme høje service og kvalitet, uanset opgavens type og omfang – vores vision, mission og strategi forbliver nemlig altid den samme og vi gør alt for, at imødekomme disse i vores daglige opgaver.

Opstartsmøde
Vi tager en uforpligtende snak omkring jeres behov og tanker, herunder også de økonomiske og tidsmæssige rammer for det kommende projekt. Hertil laver vi en forventningsafstemning for hvordan i ønsker os, som den rådgivende arkitekt i projektet, placeret og hvilket materiale vi skal udarbejde.
Indledende skitser & projektforslag udarbejdes
Vi starter ud med at udarbejde et projektforslag, hvor de første streger tegnes som klassiske skitser på papir. I samråd med byggherre drøfter og tilretter vi, til vi har en mere konkret idé og plan.
Myndighedsprojekt & arbejdstegninger
Når de indledende skitser er udarbejdet og et projektforslag ligger fast, kan vi gennemprojektere materialet og klargøre det til behandling ved kommunen. Det betyder at tegninger og de dertilhørende beskrivelser udføres i en sådan detaljegrad, at det lever op til normer og krav i bygningsreglementet, hvorved en byggetilladelse kan udarbejdes på baggrund af disse. Detaljegraden af tegninger her er også bygbare (mængden af tegninger afstemmes med bygherre).
Byggetilladelse indsendes
Vi indsender det udarbejdede materiale til kommunen og laver byggeansøgningen hos Byg&Miljø, hvor vi sørger for at komme i mål med indhentningen af byggetilladelsen. Herudover tager vi os af al nødvendig kommunikation med kommunen. Vi sørger også for at melde igangsættelse af byggeriet ved kommunen. Efter endt arbejde laver vi den sidste del af byggeansøgningen og laver de redegørelser der skal til for, at der kommer en ibrugtagningstilladelse og byggeriet lovliggøres.
Ønsker i at fortsætte det gode samarbejde med os?
Vi vil hellere end gerne hjælpe jer med det videre forløb, så i kommer godt i mål med projektet. Læs mere nedenfor.

Vi kan også hjælpe jer

Med at føre tilsyn med byggeriet

Her kommer vi løbende og tjekker op på byggeriet. Vi laver fagligt tilsyn med dertil udarbejdede tilsynsrapporter, hvori stikprøver udføres med henblik på at sikre, at byggeriet udføres korrekt og indenfor normerne. Dukker der fejl og mangler op, sørger vi for at tage dialogen med entreprenøren på pladsen. Alt dette er med til at sikre dig et færdigt byggeri af høj faglig kvalitet.

Som den udførende entreprenør

Vi vil hellere end gerne give jer et konkurrencedygtigt tilbud på projektet, som den udførende entreprenør. Vi har mange års erfaring i byggebranchen, med både større og mindre byggeprojekter. I og med vi har tegnet og projekteret byggeriet, har vi allerede et stort kendskab til projektet, hvilket er med til at sikre jer et gennemført resultat og en tryg proces fra star til slut.