Fagentrepriser

Vi oplever i dag, at flere og flere vælger fagentrepriser, som entrepriseform i forbindelse med privatbyggeri. Ved fagentreprise står du selv for alt – eventuelt i samarbejde med en byggerådgiver. Det betyder, at alt der vedrører tegninger, projektering, myndighedsbehandling og styring af byggeprocessen er dit ansvar. Selve byggeprocessen og indhentning af tilbud hos håndværkere står du også selv for. Du påtager dig med andre ord selv, det fulde ansvar for projektet – både juridisk og økonomisk. Denne entrepriseform giver selvsagt en betydelig økonomisk besparelse, sammenlignet med en totalentreprise, da du selv påtager dig den største del af arbejdsbyrden og ansvaret. 

fagentrepriser

Fagentreprise med byggerådgiver

Fagentreprise er for dig, der kan og vil stå for dit eget byggeprojekt. Du kan med fordel alliere dig med en erfaren byggerådgiver, så du er bedre rustet til at styre projektet sikkert i mål. Vælger du, at tage en af vores byggerådgivere med på råd, har du mulighed for, at hente hjælp på de områder du har behov for det. Hvor meget hjælp du har brug for, afhænger af din håndværksmæssige viden og dine evner til at planlægge og strukturere. Vi oplever, at det kun er ganske få, der har de nødvendige kundskaber til, at styre hele projektet selv, da det både kræver indsigt i lovgivning, byggetekniske forhold og økonomi. Vi anbefaler derfor altid, at du får professionel rådgivning, så projektet holdes på rette køl og ikke ender med at give dig unødvendige økonomiske omkostninger.

Vi du høre mere om mulighederne for, at rådføre dig med en af vores kyndige byggerådgivere i forbindelse med fagentreprise, så kontakt os endelig.