Tilsyn

Tilsyn af byggeri er en vigtig del af byggeprocessen, da det sikrer, at byggeriet bliver udført i henhold til de gældende regler og krav. Tilsynet udføres typisk af en bygningskonstruktør eller en anden fagperson, der har erfaring med byggeri og byggeregler.

Under tilsynet overvåger vi arbejdet på byggepladsen og kontrollerer, at alt udføres korrekt og i overensstemmelse med de godkendte tegninger og planer. Det indeholder også en vurdering af kvaliteten af materialerne, der anvendes i byggeriet.

Tilsynet af byggeri foregår normalt i flere faser, hvor vi udfører tilsyn i forskellige stadier af byggeprocessen.

Først udføres der et tilsyn inden byggeriet starter, hvor der sikres, at byggepladsen er klar til opførelsen af byggeriet, og at der er taget hensyn til eventuelle miljømæssige og sikkerhedsmæssige faktorer.

Den næste fase af tilsynet udføres under selve opførelsen af byggeriet og omfatter kontrol af konstruktionerne, installation af VVS og el, samt andre tekniske installationer. Vi sikrer også, at sikkerhedsforanstaltninger bliver overholdt, og at byggeriet udføres i overensstemmelse med byggereglerne.

Efter byggeriet er færdigt, udføres der en endelig inspektion, hvor vi kontrollerer, at alt er udført i henhold til reglerne og kravene. Det sikrer, at byggeriet er sikkert og opfylder alle standarder.

Hvis der opdages fejl eller mangler under tilsynet, bliver entreprenøren eller bygherren bedt om at rette op på fejlene, inden byggeriet kan godkendes. Det er vigtigt at udføre tilsyn af byggeri for at sikre, at byggeriet bliver udført korrekt og sikkert, og for at undgå problemer og ekstra omkostninger senere i processen.